Phát hiện, xử lý nghiêm một trường hợp bổ nhiệm thần tốc ở Quảng Trị