Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phận đời bất hạnh của người phụ nữ nghèo một mình nuôi ba đứa con nhỏ

Những đứa con chị Thanh giúp mẹ dán vàng mã sau giờ học.
Những đứa con chị Thanh giúp mẹ dán vàng mã sau giờ học.