Nước trên các sông đạt đỉnh, Quảng Nam cảnh báo nguy cơ lũ quét

Nước trên sông Vu Gia đạt đỉnh và xuống chậm. Ảnh: Thanh Chung
Nước trên sông Vu Gia đạt đỉnh và xuống chậm. Ảnh: Thanh Chung
Nước trên sông Vu Gia đạt đỉnh và xuống chậm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top