Mưa trắng trời, nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập sâu trong lũ

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: Hữu Long
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: Hữu Long
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: Hữu Long
Lên top