Ninh Bình: Hàng ngàn cổ động viên đội mưa cổ vũ "nhà leo núi" Thu Hằng

Hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại điểm cầu trường THPT Kim Sơn A, để cổ vũ cho nhà leo núi Thu Hằng. Ảnh: NT
Hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại điểm cầu trường THPT Kim Sơn A, để cổ vũ cho nhà leo núi Thu Hằng. Ảnh: NT
Hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại điểm cầu trường THPT Kim Sơn A, để cổ vũ cho nhà leo núi Thu Hằng. Ảnh: NT
Lên top