Nhà hàng Lương Sơn Quán bị phạt vẫn ngang nhiên hoạt động