Nhà hàng cháy lớn do bình ga phát nổ

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy