Nguyên nhân xe cứu thương đỗ dưới lòng đường bị CSTT lập biên bản

Tổ công tác lập biên bản đối với chiếc xe cứu thương vi phạm luật giao thông.
Tổ công tác lập biên bản đối với chiếc xe cứu thương vi phạm luật giao thông.