Người Sài Gòn quay cuồng trong biển nước

Đường Nguyễn Xí như một biển nước.  Ảnh: M.Q
Đường Nguyễn Xí như một biển nước. Ảnh: M.Q