Người phụ nữ bị xe đầu kéo cuốn tử vong

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: P.V)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: P.V)