Người dân Hội An lại tất tả dọn đồ chạy lũ

Người dân Hội An, hối hả dọn đồ chạy lũ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Hội An, hối hả dọn đồ chạy lũ. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Hội An, hối hả dọn đồ chạy lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top