Người dân Hội An hối hả dọn đồ phòng lũ đêm

Người dân Hội An hối hả dọn đồ phòng lũ về trong đêm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Hội An hối hả dọn đồ phòng lũ về trong đêm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Hội An hối hả dọn đồ phòng lũ về trong đêm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top