Ngư dân câu được cá nghi là sủ vàng, được trả giá 400 triệu đồng

Con cá "lạ" được cho là cá sủ vàng quý hiếm mà anh Phúc cùng bạn mình câu được trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa
Con cá "lạ" được cho là cá sủ vàng quý hiếm mà anh Phúc cùng bạn mình câu được trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa
Con cá "lạ" được cho là cá sủ vàng quý hiếm mà anh Phúc cùng bạn mình câu được trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM