Nghệ An: Cháy tàu cá trong đêm, thiệt hại hàng tỷ đồng

tàu đang bị bốc cháy trong đêm
tàu đang bị bốc cháy trong đêm