Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày đầu năm, người dân bắt được cá lệch có chiều dài khủng