Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngẫu hứng về chó

Đội chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Ảnh: ML.
Đội chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Ảnh: ML.