Ngành điện Phú Yên sớm phục hồi lưới điện sau lốc xoáy

Điện lực Tây Hòa đang nỗ lực khôi phục điện lưới để ổn định cung ứng điện đến người dân. Ảnh: Mỹ Luận
Điện lực Tây Hòa đang nỗ lực khôi phục điện lưới để ổn định cung ứng điện đến người dân. Ảnh: Mỹ Luận
Điện lực Tây Hòa đang nỗ lực khôi phục điện lưới để ổn định cung ứng điện đến người dân. Ảnh: Mỹ Luận
Lên top