Nam sinh lớp 11 tử vong sau thi đấu võ thuật cổ truyền