Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mùng 2 Tết, nhiều người vẫn hối hả về quê

Gia đình ông Nguyễn Viết Xuyền (Định Quán, Đồng Nai) gồm 10 thành viên về quê tại Thái Bình để kịp đón Tết cùng họ hàng.
Gia đình ông Nguyễn Viết Xuyền (Định Quán, Đồng Nai) gồm 10 thành viên về quê tại Thái Bình để kịp đón Tết cùng họ hàng.