Một trung úy CSGT bị người vi phạm đâm xe phải nhập viện