Một phụ nữ vào Trường Đại học Công Nghiệp nhảy lầu tự tử

Hiện trường vụ việc, ảnh: minh họa
Hiện trường vụ việc, ảnh: minh họa