Một phụ nữ tự thiêu phản ứng việc cưỡng chế nhà

Ngôi nhà bị cưỡng chế
Ngôi nhà bị cưỡng chế