Một loạt nhà máy KCN Tằng Lỏng ở Lào Cai bị dừng hoạt động

Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tại KCN Tằng Loỏng (Lào Cai). Ảnh: QH
Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tại KCN Tằng Loỏng (Lào Cai). Ảnh: QH
Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tại KCN Tằng Loỏng (Lào Cai). Ảnh: QH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM