Luân chuyển công tác Phó phòng CSGT Đồng Nai Võ Đình Thường

Thượng tá Võ Đình Thường
Thượng tá Võ Đình Thường