Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Luân chuyển công tác Phó phòng CSGT Đồng Nai Võ Đình Thường

Thượng tá Võ Đình Thường
Thượng tá Võ Đình Thường