Lạng Sơn: Đền Mẫu Đồng Đăng cháy lớn ngày mùng 5 Tết

Lửa bốc cháy dữ dội tại gian hàng trong luôn viên đền Mẫu Đồng Đăng.
Lửa bốc cháy dữ dội tại gian hàng trong luôn viên đền Mẫu Đồng Đăng.
Lửa bốc cháy dữ dội tại gian hàng trong luôn viên đền Mẫu Đồng Đăng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top