Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làm gì để thoát khỏi đám cháy ở chung cư một cách an toàn?

Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm an toàn khi tại chung cư có cháy.
Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm an toàn khi tại chung cư có cháy.