Lâm Đồng: Phát triển đối tượng tham gia BHXH gắn với phát triển ĐVCĐ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: CĐLĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐLĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐLĐ
Lên top