Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tiểu đoàn 307

Đón nhận Bằng chứng nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tiểu đoàn 307. Ảnh: Thạch Thảo.
Đón nhận Bằng chứng nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tiểu đoàn 307. Ảnh: Thạch Thảo.