Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tiểu đoàn 307

Đón nhận Bằng chứng nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tiểu đoàn 307. Ảnh: Thạch Thảo.
Đón nhận Bằng chứng nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tiểu đoàn 307. Ảnh: Thạch Thảo.
Đón nhận Bằng chứng nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh Tiểu đoàn 307. Ảnh: Thạch Thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top