Kỳ lạ con suối đổi sang màu hồng tươi ở Hạ Long

Một đoạn suối ở phường Hà Lầm chuyển màu hồng tươi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoạn suối ở phường Hà Lầm chuyển màu hồng tươi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một đoạn suối ở phường Hà Lầm chuyển màu hồng tươi. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM