KTS Hồ Duy Diệm: Đề nghị thanh tra toàn bộ dự án tại Sơn Trà

KTS Hồ Duy Diệm vừa có đơn thư gửi Thủ tướng về các dự án tại Sơn Trà. Ảnh: TT
KTS Hồ Duy Diệm vừa có đơn thư gửi Thủ tướng về các dự án tại Sơn Trà. Ảnh: TT