Kịp thời tiếp tế hàng nghìn suất xôi cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh vui mừng vì được cứu trợ kịp thời. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân vùng lũ Hà Tĩnh vui mừng vì được cứu trợ kịp thời. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân vùng lũ Hà Tĩnh vui mừng vì được cứu trợ kịp thời. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top