Hà Tĩnh: Đoàn xe dài hàng km dò dẫm qua vùng lũ Cẩm Xuyên

Lên top