Không phát hiện thấy tiêu cực quay vòng vé tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ