Khám nghiệm hiện trường vụ xì bình hóa chất khiến 9 công nhân bị bỏng và ngất

Cty HwaSeung Vina (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai)
Cty HwaSeung Vina (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai)