Khách tố bị nhân viên nhà hàng hành hung trong lúc thanh toán tiền