Huyện Đắk Song để mất hàng trăm ha rừng trong 3 năm

Rừng sau khi được giao đã bị người dân lấn chiếm làm nông nghiệp tại Đắk Song. Ảnh: H.L
Rừng sau khi được giao đã bị người dân lấn chiếm làm nông nghiệp tại Đắk Song. Ảnh: H.L
Rừng sau khi được giao đã bị người dân lấn chiếm làm nông nghiệp tại Đắk Song. Ảnh: H.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM