Hưng Yên: Xe container để vương vãi thóc gần 1km trên Quốc lộ 5

Hình ảnh xe container để vương vãi thóc lúa tại Hưng Yên cắt từ clip.
Hình ảnh xe container để vương vãi thóc lúa tại Hưng Yên cắt từ clip.