Huế: Nổ lớn cạnh trường học khiến nhiều người hoảng sợ