Hơn 10 nghìn tin nhắn xây ước mơ đã gửi đến các em nhỏ khó khăn