Học sinh lớp 8 có bầu nghi do bạn cùng lớp

Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình cháu H.
Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình cháu H.