Hình thành áp thấp nhiệt đới có khả năng “uy hiếp” TPHCM

Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển đông.
Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển đông.
Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển đông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM