Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến con đường 70 tỉ đồng... "nát như tương"

Con đường gần 68 tỉ đồng nát như tương dù mới được đưa vào sử dụng (ảnh H.Q)
Con đường gần 68 tỉ đồng nát như tương dù mới được đưa vào sử dụng (ảnh H.Q)