Hải Phòng: Một công nhân cảng bị giàn cần cẩu đâm tử vong

Cảng Chùa Vẽ
Cảng Chùa Vẽ