Hải Phòng: Điều tra vụ việc nhiều hộ dân bị ném chất bẩn

ba hộ dân bị kể xấu ném chất thải vào nhà - ảnh CTV
ba hộ dân bị kể xấu ném chất thải vào nhà - ảnh CTV
ba hộ dân bị kể xấu ném chất thải vào nhà - ảnh CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM