Hải Phòng: Cháy lớn tại Cty Nhựa Thiếu niên tiền phong