Hai người đàn ông tử vong do ngạt khí dưới giếng

Các nạn nhân được đưa lên khỏi giếng. Ảnh: BTN.
Các nạn nhân được đưa lên khỏi giếng. Ảnh: BTN.