Hà Tĩnh: Nắn dòng chảy xây nhà máy, hàng trăm hộ dân bị cô lập