Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Tĩnh: Nắn dòng chảy xây nhà máy, hàng trăm hộ dân bị cô lập