Hà Tĩnh kỷ luật 5 cán bộ liên quan đến vi phạm tại Formosa

Sự cố môi trường tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây nhiều tổn thất cho biển khu vực miền Trung.
Sự cố môi trường tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây nhiều tổn thất cho biển khu vực miền Trung.