Hà Nội: Xe tải chở gạch gãy gục vì đâm trực diện dải phân cách