Hà Nội phân tích nguồn lây của bệnh nhân số 2229 người Nhật Bản

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 2229. Ảnh: Công Thọ
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 2229. Ảnh: Công Thọ
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 2229. Ảnh: Công Thọ
Lên top